LOCA

Stichting Landelijk Overleg Co-Assistenten (LOCA) is de belangenorganisatie die de belangen van alle Nederlandse co-assistenten behartigt. Het is opgericht met als doel het onderwijs in de masterfase van geneeskunde te verbeteren. Veel tekortkomingen in deze fase van de studie spelen op landelijk niveau. Daarom is een faculteitsoverstijgende aanpak noodzakelijk. Om dit te faciliteren werd het LOCA in het leven geroepen.

Het LOCA inventariseert onder vertegenwoordigers van Co- en Masterraden van alle medische faculteiten welke problemen op meerdere faculteiten spelen. Gesignaleerde problemen worden in kaart gebracht en vervolgens onder de aandacht gebracht bij beleidsbepalende instanties en personen in het medisch onderwijs. Daarnaast biedt het LOCA een platform voor de vertegenwoordigers waar zij problemen én oplossingen kunnen uitwisselen.

Een keer per jaar houdt het LOCA een enquête onder alle co-assistenten om mogelijke verbeterpunten in het onderwijs aan het licht te brengen. De resultaten hiervan worden gepresenteerd op een bijeenkomst waarbij alle decanen, onderwijsdirecteuren en ziekenhuisdirecteuren van de UMC’s aanwezig zijn.

Daarnaast nemen vertegenwoordigers van het LOCA deel aan congressen en werkgroepen over het medisch onderwijs. Daar wordt de mening van de co-assistent uitgedragen bij eventuele onderwijsvernieuwingen én kunnen belangrijke ontwikkelingen worden teruggekoppeld aan de co-assistent.

Om de positie van de co-assistent te versterken onderhoudt het LOCA tevens nauw contact met verwante medische onderwijsorganisaties zoals het Landelijk Medisch Studenten Overleg (LMSO), het studenten platform van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG-SP) en De Jonge Specialist (DJS). Ook heeft het LOCA contact met de decanen van de medische faculteiten via de bestuurscommissie Onderwijs & Onderzoek (O&O) van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

Kortom, het LOCA zet zich op diverse manieren in om de kwaliteit van het onderwijs van de masterfase te verbeteren en de belangen van alle Nederlandse co-assistenten te behartigen. Kijk op de website voor meer informatie.