Declaratie reiskosten

Het kan voorkomen dat je extra reiskosten maakt voor weekenddiensten en voor reizen in de periode van 16 juli tot 16 augustus (wanneer het week-OV niet geldig is). Ter compensatie van deze extra kosten bestaat de regeling tegemoetkoming reiskosten. In deze regeling is per coschap een standaard tegemoetkoming vastgesteld op basis van de locatie en het in het onderwijsprogramma vastgestelde aantal verplichte weekenddiensten. Om de tegemoetkoming te kunnen ontvangen, moet je een declaratieformulier invullen.

Wanneer je geen recht hebt op een OV maar wel reiskosten maakt, dan vind je hier informatie over de regeling en het declaratieformulier.