FAQ

Hieronder vind je een drie onderwerpen en een reeks aan veelgestelde vragen (en hun antwoorden) over de coschappen.

Rooster:


Wat zijn mijn officiële vrije dagen?

Beoordeling:


Wanneer en hoe moet ik om mijn '360 graden feedback' vragen?

Mag een beoordelaar mijn feedbackboekje inlezen?

Als je het niet eens bent met het cijfer van je eindbeoordeling, waar moet dit dan aangekaart worden?

Coschap – Huisartsgeneeskunde:


Word je door de universiteit geplaatst voor het coschap huisartsgeneeskunde of kun je het zelf regelen? Indien je het coschap zelf mag regelen, moet deze dan voldoen aan bepaalde voorwaarden?

Hoe lang van tevoren is bekend waar je geplaatst bent voor het coschap Huisartsgeneeskunde? Is het mogelijk om te ruilen? Wordt er bij de plaatsing rekening gehouden met jouw adres en dat van je ouders?

Zijn er werkplekken voor het coschap Huisartsgeneeskunde die meer dan anderhalf uur reizen zijn? Zo ja, worden er dan acceptabele logeerplekken aanboden door de universiteit? Wanneer dit niet zo is, heb je dan zelf de mogelijkheid een logeerplek te regelen, word je hierin ondersteund door de universiteit en krijg je dit vergoed?

Wordt er vanuit gegaan dat coassistenten gebruik maken van het openbaar vervoer om de werkplek van de huisarts te bereiken? Indien de coassistent gebruik maakt van eigen vervoer, biedt de universiteit dan een onkostenvergoeding en is deze toereikend?

Krijg je een vergoeding voor je coschap Huisartsgeneeskunde?

Coschap – Sociale Geneeskunde:


Hoe word je geplaatst voor dit coschap?

Voor sommige plaatsen is een auto vereist. Hoe declareer ik deze reiskosten?