SCOPE


Voorbereiding SCOPE

Wanneer voorbereiden?
Wat precies?
SCOPE 1A en 1B
ICK week Inwendige geneeskunde
Geen voorbereiding
NB. Bewaar na afloop van 1B je tijdlijn! Of maak er een foto van. Je hebt het bij SCOPE 8A weer nodig
SCOPE 2A
ICK week Heelkunde
Nadenken over casus/vraagstuk voor de intervisie
SCOPE 2B
ICK week Heelkunde
Geen voorbereiding
SCOPE 3A
ICK week Kindergeneeskunde
Nadenken over casus/vraagstuk voor de intervisie·         Voorzitters: voorbereiding op je rol
SCOPE 3B
ICK week Kindergeneeskunde
Geen voorbereiding
SCOPE 4A
ICK week Psychiatrie
Nadenken over casus/vraagstuk voor de intervisie·         Voorzitters: voorbereiding op je rol
SCOPE 4B
Lees: Ter Haar, A. (2011). Stigmatisering in Nederland: Beelden van mensen met psychische aandoeningen. Deviant, 71 (december), 4-6: http://www.tijdschriftdeviant.nl/images/stories/deviant71-4.pdf
SCOPE 5A
ICK week Neurologie
Nadenken over casus/vraagstuk voor de intervisie·         Voorzitters: voorbereiding op je rol
Mentorgesprek
ICK week Neurologie
Bedenk wat je wilt bespreken
SCOPE 5B
ICK week Neurologie
Maak de beroepskeuzetest op: http://artsinspe.artsennet.nl/beroepskeuze/imbk.htm. Neem de uitslag mee.
SCOPE 6A
ICK week Gynaecologie
Nadenken over casus/vraagstuk voor de intervisie·         Voorzitters: voorbereiding op je rol
SCOPE 6B
ICK week Gynaecologie
Geen voorbereiding
SCOPE 7A
ICK week Derma/KNO/Oog
Nadenken over casus/vraagstuk voor de intervisie·         Voorzitters: voorbereiding op je rol
SCOPE 8A
Terugkom Huisartsgeneeskunde
Neem de tijdlijn die je bij SCOPE 1B hebt gemaakt mee

Bedenk welke boodschap je je groepsgenoten uit de A of B groep graag wilt meegeven: Wat heb je in deze persoon zeer gewaardeerd? Wat zou je deze persoon graag nog willen meegeven?

Meer weten over de voorbereiding voor SCOPE lessen?

  • Algemene informatie over SCOPE A lessen vind je hier: EMC_SCOPE (Coschappen SCOPE Onderwijs) -> Onderwijsmateriaal -> SCOPE en mentoraat - nieuwe stijl -> Algemene informatie SCOPE, mentoraat en portfolio -> Informatie mentoraat
  • Algemene informatie over het voorbereiden van SCOPE A lessen vind je hier: EMC_SCOPE (Coschappen SCOPE Onderwijs) -> Onderwijsmateriaal -> SCOPE en mentoraat - nieuwe stijl -> Voorbereiding Intervisie
  • Specifieke informatie per les vind je hier: EMC_SCOPE (Coschappen SCOPE Onderwijs) -> Onderwijsmateriaal  -> SCOPE en mentoraat - nieuwe stijl

 


 Portfolio: wanneer wat inleveren?

Wanneer voorbereiden?Wanneer uiterlijk uploaden?
1. STUDENT document
Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?
Zondag voor de start van het coschap Inwendige Geneeskunde
2. START document – terugblik Inwendige Geneeskunde
Reflectie op je leerervaringen
Zondag voor de start van het coschap Heelkunde
3. START document – terugblik Heelkunde
Reflectie op je leerervaringen
Zondag voor de start van het coschap Kindergeneeskunde
4. START document – terugblik Kindergeneeskunde
Reflectie op je leerervaringen
Zondag voor de start van het coschap Psychiatrie
5. START document – terugblik Psychiatrie
Reflectie op je leerervaringen
Zondag voor de start van het coschap Neurologie
6. START document – terugblik Neurologie
Reflectie op je leerervaringen
Zondag voor de start van het coschap Gynaecologie
7. START document – terugblik Gynaecologie Reflectie op
leerervaringen
Zondag voor de start van het coschap Dermatologie/KNO/Oogheelkunde
8. START document – terugblik Dermatologie/KNO/Oogheelkunde
Reflectie op leerervaringen
Een week na SCOPE 8A (halverwege je coschap Huisartsgeneeskunde)
9. Reflectieverslag 360 graden feedbackAan het einde van je reguliere coschappen. Dus voor je
keuze- en/of oudste coschap.
10. ARTS document
Terugblik op alle coschappen
Aan het einde van je reguliere coschappen. Dus voor je
keuze- en/of oudste coschap.
360 graden feedback
1 zelfbeoordelingsformulier, 3 patiënten en 3 zorgverleners (patiënten en zorgverleners mogen uit verschillende coschappen komen)
Tijdens coschappen psychiatrie, neurologie, gynaecologie, dermatologie, KNO, oogheelkunde, huisartsgeneeskunde, sociale geneeskunde en revalidatie geneeskunde
Beoordelingsformulier SCOPE Portfolio
Klaarzetten als alles geüpload en gevalideerd is
Aan het einde van je reguliere coschappen. Dus voor je

keuze- en/of oudste coschap.
Kies de juiste beoordelaar. Zie de lijst hieronder.

Meer informatie vind je op Blackboard:Meer weten over het portfolio?

  • Algemene informatie over SCOPE A lessen vind je hier: EMC_SCOPE (Coschappen SCOPE Onderwijs) -> Onderwijsmateriaal -> SCOPE en mentoraat - nieuwe stijl -> Algemene informatie SCOPE, mentoraat en portfolio -> Informatie portfolio