Stagevergoeding

Over het algemeen krijgen coasssistenten geen stagevergoeding voor de coschappen. Echter, tijdens het coschap Psychiatrie is een aantal instellingen waar onder bepaalde voorwaarden wél het recht bestaat op een financiële tegemoetkoming. Deze instellingen zijn gezondheidscentra, ggz, jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Een veelgenoemde voorwaarde voor het recht op een stagevergoeding is dat je er een maand stage moet lopen. Klik hier voor uitgebreidere informatie over de voorwaarden voor het recht op een stagevergoeding bij de bovengenoemde instellingen.

Het komt helaas geregeld voor dat coassistenten deze vergoeding niet ontvangen, terwijl ze daar wel recht op hebben. Het KNMG studentenplatform geeft hier uitleg over wat je in die situatie kunt doen.