Werkzaamheden

De Co-Raad is actief betrokken bij de evaluatie, monitoring en vernieuwing van het onderwijs binnen de masterfase van de Geneeskunde opleiding. Wij staan centraal tussen de student, het perifere ziekenhuis en de opleiding in het Erasmus MC. Hier volgt een korte toelichting over de diverse overleggen waaraan de Co-Raad deelneemt. Naast deze vaste deelnames zijn er nog wisselend door het jaar diverse werk en focusgroepen waaraan de Co-Raad deelneemt. Deze gaan bijvoorbeeld over de OER, loopbaanbegeleiding, longitudinale beoordeling enz.

Al onze activiteiten koppelen we maandelijks terug tijdens onze eigen Co-Raad vergadering.

Medische Onderwijsraad Erasmus MC (MORE)

De MORE is een maandelijks overleg binnen het Erasmus MC met alle onderwijs gremia die binnen de faculteit actief zijn.

More Info

Kerngroep Klinische Fase (KKF)

Dit vierjaarlijkse overleg met alle affiliatie coördinatoren van het de geaffilieerde ziekenhuizen van het Erasmus MC vindt twee keer plaats op locatie in een van de perifere ziekenhuizen en twee keer in het Erasmus MC.

More Info

Overleg discipline coördinatoren (ODC)

Dit zes wekelijkse overleg met alle discipline coördinatoren binnen het Erasmus MC vindt plaats op de faculteit onder leiding van de Master Coördinator Dr. Fop van Kooten.

More Info

Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS)

Het Interfacultair Medisch Studentenoverleg is het resultaat van de fusie tussen het Landelijk Overleg Co-Assistenten (LOCA) en het Landelijk Medisch Studenten Overleg (LMSO).

More Info

Onderwijsmiddag

De Co-Raad participeert jaarlijks in zowel de ondersteuning als de inhoud van de onderwijsmiddag.

More Info

Witte Jassen Ceremonie (WJC)

Deze tweejaarlijkse ceremonie vormt de officieuze start van de coschappen met de ontvangst van de witte jas.

More Info

Geef een reactie