Kerngroep Klinische Fase (KKF)

Dit vierjaarlijkse overleg met alle affiliatie coördinatoren van het de geaffilieerde ziekenhuizen van het Erasmus MC vindt twee keer plaats op locatie in een van de perifere ziekenhuizen en twee keer in het Erasmus MC. In principe wordt hier, onder leiding van master coördinator Dr. Fop van Kooten, de stand van zaken van de opleiding besproken. Vernieuwingen binnen de coschappen die van invloed zijn op de periferie, alsmede problemen of klachten van studenten die binnen zijn gekomen worden hier besproken. Als de KKF plaatsvindt in een perifeer ziekenhuis wordt het gecombineerd met een ‘visite’ vanuit de opleiding waarbij iedere coschap in het ziekenhuis afzonderlijk wordt besproken aan de hand van de evaluaties die de studenten na afloop van het coschap hebben ingevuld. Ook hier vormt de Co-Raad samen met de AE van de MFVR de studentenvertegenwoordiging en -inspraak.

Geef een reactie