Interfacultair Medisch Studentenoverleg

Het Interfacultair Medisch Studentenoverleg is het resultaat van de fusie tussen het Landelijk Overleg Co-Assistenten (LOCA) en het Landelijk Medisch Studenten Overleg (LMSO). Nadat wij ons jarenlang als twee losse organisaties hebben ingezet voor de belangen van de geneeskundestudenten, besloten we onze krachten te bundelen. Vanaf 1 januari 2018 is het IMS er voor elke geneeskundestudent! 

Elke 6 weken komen de vertegenwoordigers van de verschillende Universitair Medicische Centra (UMC’s) samen om direct en indirect alle geneeskundestudenten in Nederland te vertegenwoordigen. De vertegenwoordigers zijn studentbestuurders of leden uit de medezeggenschap zoals assessoren, onderwijsleden van faculteitsverenigingen of leden van studenten of coraden. 

Wij, Thomas, Thom en Anne, zullen tijdens deze bijeenkomsten Rotterdam vertegenwoordigen.

We zullen ons inzetten voor de medezeggenschap, voor het onderwijs en voor de coschappen. Onderwerpen die aan bod komen tijdens de vergaderingen zijn bijvoorbeeld het nieuwe Raamplan voor artsen, de tegemoetkoming voor coassistenten en de instroom van studenten in de opleiding. Op deze manier hopen wij de kwaliteit van de opleiding Geneeskunde te bevorderen, zodat jullie optimaal worden voorbereid op je toekomst als arts!

Bekijk voor meer informatie de website van het Interfacultair Medisch Studentenoverleg.