Medische Onderwijsraad Erasmus MC (MORE)

De MORE is een maandelijks overleg binnen het Erasmus MC met alle onderwijs gremia die binnen de faculteit actief zijn. Hier worden zowel de ontwikkelingen binnen de bachelor als de master besproken en voorziet de Co-Raad vooral in toelichting op de master. Tevens worden hier de lopende zaken per gremium besproken en eventueel bediscussieerd. Dit overleg staat onder leiding van de onderwijs assessoren van de MFVR.

Geef een reactie