Overleg discipline coördinatoren (ODC)

Dit zes wekelijkse overleg met alle discipline coördinatoren binnen het Erasmus MC vindt plaats op de faculteit onder leiding van de Master Coördinator Dr. Fop van Kooten. Tijdens dit overleg wordt intern de stand van zaken wat betreft het onderwijs besproken. Tevens worden vernieuwingen toegelicht, wordt er gebrainstormd over verbeteringen binnen de opleiding en komen problemen die coschappen in zowel het academische ziekenhuis als de perifere ziekenhuizen betreffen aan bod. De Co-Raad is samen met de Assessor Onderwijs Externe van de Medische Faculteits Vereniging Rotterdam (MFVR) verantwoordelijk voor de studenteninspraak. Aangezien wij de alledaagse praktijk van de coschappen goed kennen wordt onze mening en input erg gewaardeerd.

Voorafgaand aan dit overleg spreekt de Co-Raad met de onderwijskundig adviseurs en het Onderwijs Service Centrum om specifieke zaken waar studenten tegenaan lopen te bespreken, dit zijn vaak concrete problemen die bijvoorbeeld met huisvesting, toetsing of reiskostenvergoeding te maken hebben.

Geef een reactie